המנה של אמא מרים
אמא מרים היקרה שלי, יושבת בפינה קסומה משלה ומבשלת בכל יום מנה אחרת.
זה היה החלום שלי – שאמא שלי תבשל לי בכל יום. תענוג צרוף.

02-6310050